Ürünlerimiz - Roche

Roche Diagnostics, araştırma ve tıbbi teşhis uygulamaları için ekipman ve reaktif/ayıraç üreten Hoffmann-La Roche firmasının bir tanı birimidir. Firma organizasyonel yapı olarak, Roche Uygulamalı Bilimler, Roche Profesyonel Teşhis, Roche Diyabet Bakımı, Roche Moleküler Teşhis ve Roche Doku Teşhisi (Ventana) olmak üzere beş ana iş alanından oluşmaktadır. Roche Professional Teşhir firmasının ana lokasyonu Rotkreuz, İsviçre'dedir.